Monthly Archives: Juny 2016

La nacionalitat no és un privilegi, és un dret

El govern espanyol continua amb la seva dinàmica de vulnerar els drets de les persones que hem vingut d’altres indrets: Llei d’estrangeria, problemes per renovar els permisos de residència, no podem votar, etcètera. Aquesta vegada ens impedeixen l’accés a tenir la nacionalitat i han complicat el procediment.

Per a això moltes associacions, organitzacions i plataformes convoquem:dret_nacionalitat_03

La nacionalitat no és un privilegi, és igualtat de drets

الحكومة الإسبانية تستمر في صياغها المعهود في خروقاتها لحقوق الأشخاص الذين أتينا من بلاد عدة: قانون الهجرة، صعوبات في تجديد رخص الإقامة، عدم السماح بحق التصويت، إلخ. هذه المرة، الحكومة تمنعنا من حقنا في الجنسية و خلقت صعوبات كبيرة في الإجراءات.
من أجل كل هذا، جمعيات، منظمات و حركات حقوقية تدعي إلى مظاهرة:

The Spanish Government continues its dynamics of violating the rights of us people who have arrived from other countries: the immigration laws, problems with the renewal of residence permits, voting infringements, etc. Now, even the access to obtain nationality is hindered by complicating the procedure. For this reason a lot of organisations, associations, and platforms organize:

Le gouvernement espagnol continue dans sa dynamique de violation des droits des personnes qui sommes venus d’autres endroits: loi des étrangers, problèmes pour rénover les permis de résidence, nous ne pouvons pas voter, etc. Cette fois-ci, on nous empèche l’accès à l’obtention de la nationalité et on nous a compliqué la procédure. Pour toutes ces raisons, de nombreuses associations, organisations et plateformes appelons à:

El gobierno español continúa con su dinámica de vulnerar los derechos de las personas que hemos llegado de otros países: Ley de extranjería, problemas para renovar los permisos de residencia, no poder votar, etcétera. Ahora, nos impiden el acceso a obtener la nacionalidad complicando el procedimiento.

Por esto muchas asociaciones, organizaciones y plataformas convocamos:

Manifestació: Dissabte 11 de juny a les 11h.
Davant l’ajuntament de Girona.

Convoquen:
Xarxa pel dret a la nacionalitat, Coordiandora d’ONG’s, Taula d’Entitats de Suport a Immigrats, Xarxa pels Drets Socials, Plataforma Girona Acull i l’Espai Antiracista de Girona i Salt

Amb En Comú Podem, guanyem sobirania

Amb En Comú Podem, guanyem sobirania

Amb En Comú Podem, guanyem sobirania