Monthly Archives: Maig 2018

Les responsabilitats de les administracions públiques no estan cobertes

A Salt tenim: 29.404 persones empadronades, 7354 tenen de 0 a 18 anys. Les escoles i instituts estan catalogats com «d’alta complexitat»

***

Hi ha una població de 1.196 nenes i nens menors de 3 anys, que si totes estiguessin escolaritzades farien falta 15 Escoles Bressol, a 80 per Escola.

Avui n’hi han 2 de privades i 2 de públiques(totes 4 de pagament) si acceptem que hi hagi famílies que no vulguin i/o no pugin escolaritzar-les… i sent molt generosos podríem reduir la demanda a 6 Escoles Bressol que, per 80 nenes i nens tindríem 480, i com la resta de la educació gratuït, naturalment.

Cal saber que aquest curs 2017/2018 s’han escolaritzat 438 pagant.

***

Hi ha una població de 3.953 nenes i nens, infants i i preadolescents de entre 3 i fins als 12 anys,

Fan falta 11 CEIP de 360 alumnes en 2 línies de 20 alumnes per aula.

Avui n’hi han 12 escoles, 8 són públiques falten 3.

***

Hi ha una població de 1.244 adolescents de entre 12 i 16 anys

Necessitem 6 instituts de dos línies a 26 alumnes per aula, i en tenim 6. Tres de públics, un de 2 línies i dos de 3 línies.

Hi ha 3 instituts privats-concertats de una línia.

Falten 3 instituts.

***

Aquest curs 2017/2018, l’alumnat de més de 16 anys són 950, estudien 184 a batxillerat, 443 Cicles formatius de grau mitja i 276 Cicles formatius de grau superior, en dos instituts públics i la resta pot ser que estudiïn Cicles de grau superior a EUSES o a la UOC. Pagant. Això si estan estudiant…

Per atendre aquest alumnat necessitaríem passar de 6 a 8 instituts

Tot això, sense tenir en compte que uns 800 alumnes de Salt estan escolaritzats/des a localitats veïnes

I que, Escola d’adults, Centre de Formació d’Adults Les Bernades, treballa sense edifici propi i sobresaturat d’alumnat.

Cada escola i institut amb el seu edifici, no com ara, barracons a dojo.

Amb 6 Escoles Bressol, 11 Centres d’Educació Infantil i Primaria (CEIP) i 8 instituts no garantim que no hi així segregació, però aportaríem les bases materials, sense això tot serà més difícil…i dependrà només dels esforços i dedicació de la comunitat educativa com fins ara…