La nacionalitat no és un privilegi, és un dret

El govern espanyol continua amb la seva dinàmica de vulnerar els drets de les persones que hem vingut d’altres indrets: Llei d’estrangeria, problemes per renovar els permisos de residència, no podem votar, etcètera. Aquesta vegada ens impedeixen l’accés a tenir la nacionalitat i han complicat el procediment.

Per a això moltes associacions, organitzacions i plataformes convoquem:dret_nacionalitat_03

La nacionalitat no és un privilegi, és igualtat de drets

الحكومة الإسبانية تستمر في صياغها المعهود في خروقاتها لحقوق الأشخاص الذين أتينا من بلاد عدة: قانون الهجرة، صعوبات في تجديد رخص الإقامة، عدم السماح بحق التصويت، إلخ. هذه المرة، الحكومة تمنعنا من حقنا في الجنسية و خلقت صعوبات كبيرة في الإجراءات.
من أجل كل هذا، جمعيات، منظمات و حركات حقوقية تدعي إلى مظاهرة:

The Spanish Government continues its dynamics of violating the rights of us people who have arrived from other countries: the immigration laws, problems with the renewal of residence permits, voting infringements, etc. Now, even the access to obtain nationality is hindered by complicating the procedure. For this reason a lot of organisations, associations, and platforms organize:

Le gouvernement espagnol continue dans sa dynamique de violation des droits des personnes qui sommes venus d’autres endroits: loi des étrangers, problèmes pour rénover les permis de résidence, nous ne pouvons pas voter, etc. Cette fois-ci, on nous empèche l’accès à l’obtention de la nationalité et on nous a compliqué la procédure. Pour toutes ces raisons, de nombreuses associations, organisations et plateformes appelons à:

El gobierno español continúa con su dinámica de vulnerar los derechos de las personas que hemos llegado de otros países: Ley de extranjería, problemas para renovar los permisos de residencia, no poder votar, etcétera. Ahora, nos impiden el acceso a obtener la nacionalidad complicando el procedimiento.

Por esto muchas asociaciones, organizaciones y plataformas convocamos:

Manifestació: Dissabte 11 de juny a les 11h.
Davant l’ajuntament de Girona.

Convoquen:
Xarxa pel dret a la nacionalitat, Coordiandora d’ONG’s, Taula d’Entitats de Suport a Immigrats, Xarxa pels Drets Socials, Plataforma Girona Acull i l’Espai Antiracista de Girona i Salt

Comments are closed.