Tag Archives: salt

Les responsabilitats de les administracions públiques no estan cobertes

A Salt tenim: 29.404 persones empadronades, 7354 tenen de 0 a 18 anys. Les escoles i instituts estan catalogats com «d’alta complexitat»

***

Hi ha una població de 1.196 nenes i nens menors de 3 anys, que si totes estiguessin escolaritzades farien falta 15 Escoles Bressol, a 80 per Escola.

Avui n’hi han 2 de privades i 2 de públiques(totes 4 de pagament) si acceptem que hi hagi famílies que no vulguin i/o no pugin escolaritzar-les… i sent molt generosos podríem reduir la demanda a 6 Escoles Bressol que, per 80 nenes i nens tindríem 480, i com la resta de la educació gratuït, naturalment.

Cal saber que aquest curs 2017/2018 s’han escolaritzat 438 pagant.

***

Hi ha una població de 3.953 nenes i nens, infants i i preadolescents de entre 3 i fins als 12 anys,

Fan falta 11 CEIP de 360 alumnes en 2 línies de 20 alumnes per aula.

Avui n’hi han 12 escoles, 8 són públiques falten 3.

***

Hi ha una població de 1.244 adolescents de entre 12 i 16 anys

Necessitem 6 instituts de dos línies a 26 alumnes per aula, i en tenim 6. Tres de públics, un de 2 línies i dos de 3 línies.

Hi ha 3 instituts privats-concertats de una línia.

Falten 3 instituts.

***

Aquest curs 2017/2018, l’alumnat de més de 16 anys són 950, estudien 184 a batxillerat, 443 Cicles formatius de grau mitja i 276 Cicles formatius de grau superior, en dos instituts públics i la resta pot ser que estudiïn Cicles de grau superior a EUSES o a la UOC. Pagant. Això si estan estudiant…

Per atendre aquest alumnat necessitaríem passar de 6 a 8 instituts

Tot això, sense tenir en compte que uns 800 alumnes de Salt estan escolaritzats/des a localitats veïnes

I que, Escola d’adults, Centre de Formació d’Adults Les Bernades, treballa sense edifici propi i sobresaturat d’alumnat.

Cada escola i institut amb el seu edifici, no com ara, barracons a dojo.

Amb 6 Escoles Bressol, 11 Centres d’Educació Infantil i Primaria (CEIP) i 8 instituts no garantim que no hi així segregació, però aportaríem les bases materials, sense això tot serà més difícil…i dependrà només dels esforços i dedicació de la comunitat educativa com fins ara…

Dubtes raonables

El futur desenvolupament urbanístic del sector sud de Salt

sector_sud_3El dissabte 24 de setembre, l’Ajuntament de Salt sotmet a votació no vinculant, o sia, consulta a la població, respecte del «Futur desenvolupament urbanístic del Sector Sud del municipi»

El títol llarg, enganya, diria…, es tracta d’una «modificació puntual» … com de gran? (no tenim dades)… suficient per encabir una gran superfície comercial i… alguna cosa més…

Heu sentit parlar de reservar espai per traslladar l’Hospital Trueta i reservar espai per a industria associada a Salt ??? En realitat no s’està parlant d’això.

…«Promoure una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que permeti la nova ordenació del sector»…

…«En aquest sector s’admetrà la instal·lació de grans superfícies comercials fins a un màxim de 50.000 m2 de sostre i limitat a un sostre màxim de 25.000 m2 per equipament»…

És d’aquesta superfície, la d’un …«sector conjunt amb Vilablareix delimitat entre l’Avinguda de la Pau, Marquès de Camps, Accés a l’AP7 i la mateixa AP7» de la que es parla.

És a dir, el tros per l’operador comercial, el seu aparcament? 2 parcel·les per a equipaments? un Hotel o similar? I casi 400 habitatges que és casi com el Pla de la Massana.

Com estarà urbanitzat aquest subsector? No ho sabem.

Blocs de 10 plantes? o de 5? o de 3?,

Els edificis seguiran criteris de sostenibilitat?

Produiran energia solar per a escalfar l’aigua?

Tindran ventilació creuada per a reduir la despesa energètica en climatització?

Tindran un doble sistema d’aigua, potable i reutilització de les grises?

Carrers interiors? Carrils bici? Garatges per a bicicletes?

Cada bloc disposarà d’espais per a emmagatzemar les escombraries? Evitant la presència de contenidor al carrer?

Quants metres de zones verdes?

2 places d’aparcament subterrani per habitatge?

Parada de bus?

Hi ha més criteris, però ja sabem que no és preveuen…

Hi ha «planejaments», ven a prop, que ja ho recullen. Pla Domeny a Girona per exemple.

Per cert, habitatges només de compra? No ens sona la bombolla immobiliària? Les hipoteques? Els desnonaments? La gent al carrer? Les PAH?

Preferim la promoció pública d’habitatge i el lloguer a preus públics, o no és un dret l’habitatge?

Al sector Mas Masó s’acabaran fent 1.300 habitatges, 740 dels quals a Salt. A La Massana s’han fet 400, El Pla de Salt 400 més, i a tota la zona Sud, no només el tros que ens ocupa, 1.600 del Vallvera-Sitjar i 1.120 del tros següent.

Veiem molts habitatges i, tot i que els documents s’anomenen de planejament, veiem poca planificació.

Els planejaments, quan existien, dels anys 60 del segle passat no els volem ni en pintura, els dels anys 90 i 2.000 van millorar molt per la pressió popular, amb alguns criteris ecologistes de sostenibilitat.

Avui toca ocupar-se de planejar el futur, millorant-lo i molt. Aprofitant que no sabem quan farà falta començar la construcció de nous habitatges. I si no fa falta construir més pisos?

A la nostra vila hi ha centenars d’habitatges buits i obres aturades, podem començar per acabar les iniciades, per fer reformes, donant valor al que tenim i cuidant-nos entre els i les que ja hi vivim.

La inversió prioritària ha de consistir en generar un urbanisme social a partir de micro-operacions en el que ja tenim urbanitzat, que generi cohesió, valor social i identitat local.

No volem aquest pedaç, fet ràpid, sense planificació sostenible, de fet no hem vist cap document explicatiu… poc clar tot plegat, -o podríem dir, massa clar- a demanda de grans operadors comercials o de fons d’inversió estrangers…

Podríem aprovar aquesta modificació puntual del PGOU i… si no s’instal·la l’operador comercial, només hem pujat el preu del sòl, i guanya el fons d’inversió? Especulació?

Nosaltres votarem NO.

Per donar una oportunitat al futur.

Violència contra les dones a Salt

Avui 17 de juny de 2012, una dona a mort a Salt víctima de la violència masclista, tot just fa dos anys, el 6 de juny de 2010, de l’última dona assassinada al nostre poble, en aquella ocasió l’Associació de Veïns de La Massana va fer un comunicat que avui, com llavors, fem nostre. Publiquem un extracte. Volem que la seva família i els seus amics, sàpiguen que estem amb ells i elles, que en aquests moments de dol, de ràbia, d’impotència, de desolació, hi som. Que cal sortir al carrer, que cada concentració, manifestació i acció contra la violència de genere, ens apropa més a que la societat sigui intolerant amb els que la practiquen o justifiquen. Amb ells i amb totes les famílies que a Salt i arreu, han patit situacions com aquestes. Estem amb vosaltres i no deixarem de fer-ho, fins que tots els homes entenguin que les dones no són seves, que no són coses, que són persones i no propietats, que no és poden maltractar, ni amenaçar, ni violar, ni matar. Amb les que patiu qualsevol tipus de violència pel fet de ser dona, volem generar un moviment de dones i homes que aïlli a qualsevol persona que justifiqui, de qualsevol manera, l’ús de la violència contra les dones. Dones i homes som iguals en drets, ni més ni menys. Cridem ven fort, PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES !!! Concentració demà a les 12 del migdia a l’Ajuntament

Prou violència contra les dones!

Avui una dona volem que la seva família i els seus amics, sàpiguen que estem amb ells i elles, que en aquests moments de dol, de ràbia, d’impotència, de desolació, hi som. Que cal sortir al carrer, que cada concentració, manifestació i acció contra la violència de genere, ens apropa més a que la societat sigui intolerant amb els que la practiquen o justifiquen. Amb ells i amb totes les famílies que a Salt i arreu, han patit situacions com aquestes. Estem amb vosaltres i no deixarem de fer-ho, fins que tots els homes entenguin que les dones no són seves, que no són coses, que són persones i no propietats, que no és poden maltractar, ni amenaçar, ni violar, ni matar. Amb les que patiu qualsevol tipus de violència pel fet de ser dona, volem generar un moviment de dones i homes que aïlli a qualsevol persona que justifiqui, de qualsevol manera, l’ús de la violència contra les dones. Dones i homes som iguals en drets, ni més ni menys. Cridem ven fort, PROU VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES !!!