Tag Archives: moviments nacionals

“…En sostenir aquest dret, el proletariat no s’identifica amb la burgesia nacional”

“Tots els moviments nacionals tenen un contingut democràtic que el proletariat ha de sostenAndreu Ninir sense reserves. Una classe que combat aferrissadament totes les formes d’opressió no es pot mostrar indiferent davant l’opressió nacional; no pot, sota cap pretext, desentendre’s del problema. La posició pseudointernacionalista, que nega el fet nacional i preconitza la constitució de grans unitats, sosté pràcticament l’absorció de les petites nacions per les grans i, per tant, l’opressió. El proletariat només pot tenir una actitud: sostenir activament el dret indiscutible dels pobles a disposar lliurement des seus destins i a constituir-se en Estat independent si aquesta és la seva voluntat.”

“…En sostenir aquest dret, el proletariat no s’identifica amb la burgesia nacional, que vol subordinar els interessos de classe als interessos nacionals, ni amb les classes privilegiades de la nació dominant, que volen convertir els obrers en còmplices de la política d’opressió nacional.”

Els moviments d’emancipació nacional. Andreu Nin, 1935

https://www.marxists.org/catala/nin/moviments/introduccio.htm